Odszkodowanie

Odszkodowanie ma w swoim założeniu zrekompensować szkody, poniesione przez poszkodowanego. Świadczenia będą różnić się w zależności od indywidualnego przypadku i rodzaju polisy, z której będą wypłacane.

Dowiedz się, na co możesz liczyć w ramach ubezpieczenia OC, jakie dokumenty będą wymagane i kiedy ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania.

This is an example of a HTML caption with a link.

Polisy OC

W przypadku ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej, zarówno stawki, jak i rodzaje świadczeń przysługujące poszkodowanemu – ustalają stosowne ustawy. Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednej osoby, wynosi od 2017 roku 1,22 mln euro. Jeżeli w zdarzeniu brało udział więcej osób, łączna kwota odszkodowania nie może przekroczyć 6,07 mln euro.

Polisy NNW

Dobrowolne polisy Następstw Nieszczęśliwych Wypadków są sporządzane indywidualnie. W tym przypadku to warunki umowy dyktują sumę ubezpieczenia oraz konkretne świadczenia. Inaczej wygląda tu sprawa odszkodowania za uszkodzenia ciała. Zazwyczaj 1% uszczerbku na zdrowiu, to wypłata 1% łącznej sumy ubezpieczenia, która wynosi przeważnie od kilkudziesięciu do kilkuset tys. zł.

Polisy AC

Polisy AC najczęśćiej kojarzą się z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Jest to dobrowolny rodzaj ubezpieczenia mienia – pojazdu. Zasada działania jest tu bardzo podobna, co w przypadku polisy NNW. Można ubezpieczyć pojazd od konkretnych przypadków np. kradzieży, zalania, pożaru. Polisa AC może działać uzupełniająca w taki sposób, że nawet sprawca zdarzenia otrzyma odszkodowanie.

Odszkodowanie z polisy OC

Ubezpieczyciel w każdym przypadku zażąda dokumentów, które potwierdzą wystąpienie szkody. W przypadku zdarzenia komunikacyjnego, będzie to kosztorys naprawy pojazdu. Oczywiście najpierw współpracujący z firmą rzeczoznawca oceni rozmiar szkód, a na podstawie jego opinii, ubezpieczyciel sporządzi finalny kosztorys. Oczywiście nie musisz się z nim zgadzać i wynająć własnego eksperta. W przypadku szkód na osobie, po odszkodowanie najlepiej zgłosić się po zakończonym leczeniu i wraz z wnioskiem, złożyć stosowną dokumentację.

Wymagana dokumentacja

Poszkodowany powinien gromadzić jak najwięcej dokumentów z procesu leczenia i rehabilitacji. To będzie podstawą do określenia wysokości świadczeń. A więc co dokładnie będzie potrzebne? Wypisy szpitalne, zwolnienia lekarskie, opinie lekarzy specjalistów, skierowania na dalsze badania czy zabiegi rehabilitacyjne. Poszkodowany ma również prawo do zwrotu kosztów za przejazdy do placówek medyczny, szpitala czy apteki (w celu zakupu niezbędnych lekarstw).

Odwołanie od decyzji

Zgodnie z prawem nie musisz zgadzać się z decyzją wydaną przez ubezpieczyciela. Jeżeli uważasz, że Twoje odszkodowanie nie pokryje wszystkich poniesionych przez Ciebie strat – złóż odpowiednie pismo odwołujące. Możesz to zrobić w ciągu 3 lat od dnia otrzymania decyzji. Sporządzenie pisma odwołującego nie jest trudne, a wymaga dobrego uzasadnienia (również załączenia kosztorysu, wykonanego przez niezależnego rzeczoznawcę – w przypadku szkody komunikacyjnej).

Czym jest przyczynienie?

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pełnego odszkodowania i będzie miał do tego prawo. Będzie to miało miejsce, gdy poszkodowany przyczynił się do zaistnienia wypadku (chociaż w małym stopniu). Kwestia przyczynienia nie dotyczy wyłącznie polisy OC, ale również w przypadku polis dobrowolnych ubezpieczyciel może mieć zastrzeżenia co do wypłaty pełnej kwoty należnego odszkodowania.

© 2017-2018 odszkodowanie-odszkodowania.pl